LPG Inspektor jest nowoczesnym specjalnie dedykowanym urządzeniem do mierzenia nieszczelności obudów wielozaworów samochodowych instalacji gazowych. Może on także znaleźć zastosowanie w pomiarze nieszczelności wszelkiego rodzaju zbiorników, pojemników.

Nieszczelność wyrażona cm3/h jest pokazywana bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia.

Dodatkowo możliwy jest pomiar objętości badanych zbiorników.

Przyrząd LPG Inspektor jest łatwy w obsłudze i dostosowany jest do badania zgodnie ze wskazaniami zawartymi w przepisach o badaniach technicznych pojazdów.

Przyrząd do badania nieszczelności obudowy wielozaworów zbiornika samochodowej instalacji gazowej jest unikatowym, innowacyjnym przyrządem pomiarowym, umożliwiającym przeprowadzenie okresowego badania technicznego pojazdu, wyposażonego w instalację gazową. Istota pomiaru opiera się na pomiarze gradientu nadciśnienia czynnika roboczego w obiekcie badanym (obudowie wielozaworów).